தமிழி கலைக்களம் நடத்தும் கலந்துரையாடல் - ஆபிரகாம் பண்டிதரும் தமிழிசை ஆய்வுகளும்


27/08/2021 10:33:23 AM   மா கதிர்வேல்         151தமிழி கலைக்களம் நடத்தும்
அருகு (Zoom) செயலி கலந்துரையாடல் - 121 மற்றும் 122

நாள் : 28/08/2021 மற்றும் 29/08/2021
இடம். : அருகு (ZOOM) செயலி

இணைப்பு முகவரி:875 6066 9564
கடவுச்சொல் : 12345

இந்திய நேரம் : மாலை 07.00 மணியளவில்

தலைப்பு :
ஆபிரகாம் பண்டிதரும் தமிழிசை ஆய்வுகளும்

கருத்துப்பகிர்வாளர் :
முனைவர். தினேஷ்குமார்
இசை ஆய்வாளர், வடுவூர்.

நிறைவுச்சொற்பொழிவு :
முனைவர். அமுதா பாண்டியன்
முதல்வர், அரசு கலைக்கல்லூரி, சென்னை.
                                                                                
இணைப்பில் இணைய
https://us02web.zoom.us/j/87560669564?pwd=oIWLv7nnAdIOpen Demat and Trading Account online please visit https://kyc.eurekasecurities.net/home/index/729​
or please call us at 9836000699
Buy Domain,Website Hosting, SSL Certificates @ https://domain.techedge.co.inআরও খবরঃ
For more details visit anmlive.com
Follow us at https://www.facebook.com/anmnewstamil  TAGS :        தமிழி கலைக்களம்